darwin-evolutie


linksstart.nl


Maak startpagina | Eigen Startpagina
Advertentie
Zelf pagina maken?
Paginanaam:

.linksstart.nl

Startpagina overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Startpaginas maak je hier
poll
Recent voorbeeld van evolutie
Het proces hoeft nog niet tot nieuwe soorten te leiden. Wel tot verandering binnen de soort. Men noemt dit micro-evolutie. Een bekend voorbeeld is dat van de berkenspanner, die in principe witachtig is, omdat hij door die schutkleur niet afsteekt tegen de lichte berkenbast. Er bestaat ook een donkere variant maar die steekt af tegen de berkenstam en heeft daardoor een veel grotere kans op door vogels opgegeten te worden. Tijdens de industriŽle revolutie in Engeland (vanaf 1825 ongeveer) werd zoveel rook en roet gevormd dat alles, ook de berkenstammen, zwart werd rond de stad Liverpool. De donkere berkenspanners raakten toen in het voordeel en de vogels selecteerden de lichte exemplaren er uit om op te eten. Na 50 jaar was de verhouding tussen lichte en donkere vormen geheel omgekeerd: Van 20 : 1 tot 1 : 20. Maar er was geen nieuwe soort ontstaan. De berkenspanners paarden nog vrolijk met elkaar en letten niet op de huidskleur.

Welkom
Welkom op onze site over Darwin en de Evolutie.Met deze site willen wij u informatie geven over Darwin en de Evolutie.Voor vragen kunt u altijd mailen.

Uitleg over De evolutietheorie
Volgens de evolutietheorie is al wat leeft, ontstaan door evolutie. Dieren en planten hebben zich ontwikkeld uit voorgaande organismes. Elke soort organisme heeft zijn eigen eigenschappen, waarvan elk lid een variatie van deze kenmerken bezit. Alle mensen hebben bijvoorbeeld twee ogen, maar sommige hebben blauwe en andere bruine ogen. Organismen kunnen door de loop van de tijd veranderen doordat natuurlijke selectie plaats vindt. De omgeving beÔnvloedt de overlevingskans van een lid van een bepaalde soort. De overgeblevene zijn de ouders van de nieuwe generatie van deze soort en geven hun genen (en dus hun kenmerken) door. Voorbeeld: neem een bepaalde soort eenden, waarvan de helft alleen kan zwemmen en de andere helft kan zwemmen en kan vliegen. Doordat ze in een gevaarlijk gebied leven, is het belangrijk om snel te kunnen vluchten. Helaas kunnen de eenden die niet kunnen vliegen niet tijdig vluchten, waardoor ze steeds door roofdieren in hun omgeving worden opgegeten. De overgebleven, vliegende eenden krijgen kinderen. Hun genen worden zo doorgeven. Uiteindelijk zullen er dus steeds meer eenden overblijven die ook kunnen vliegen. Bepaalde eigenschappen kunnen dus verloren gaan en andere worden gehandhaafd of evolueren zelfs

Bewijzen evolutietheorie
Fosielen Alhoewel sommige anders zullen beweren leveren fosielen een goed bewijs van evolutie, niet alleen tonen zij verwantschap aan in fysieke kenmerken maar ze tonen ook de langzame ontwikkeling naar alle huidig levende dieren. Door de kennis over het onstaan van de aarde en de werking van plaattectoniek kan een paleontoloog met een redelijke zekerheid voorspellen waar de beste mogelijkheid is om bepaalde soorten fossielen te vinden. Geologie Dit is de wetenschap over het onstaan en de werking van de aarde en het leven daarop. Alhoewel dit geen direct bewijs levert voor de evolutietheorie ondersteund deze de theorie wel. Dit voornamelijk omdat begrip hiervan nodig is voor paleontologie. Dit verklaart waarom wij bepaalde fossielen nu juist alleen in bepaalde lagen kunnen aantreffen. Genetica Door erfelijk materiaal te bestuderen kan men zien dat bepaalde soorten hetzelfde genetisch materiaal hebben. Maakt men van dit erfelijk materiaal een soort stamboom dan zal deze er hetzelfde uitzien als een stamboom gemaakt op basis van fysieke eigenschappen. Ook hier is weer volop ondersteuning voor de evolutietheorie.

 
Informatie over Darwin
De engelse natuurkundige Charles Darwin werd geboren in 1809. Hij studeerde geneeskunde en theologie. Na zijn studie begon Darwin aan een lange onderzoeksreis naar Zuid-Amerika met het schip 'Beagle'. Op basis van de bevindingen tijdens deze reis ontwikkelde hij zijn evolutietheorie. Zijn bekendste werk is 'On the Origin of Species' waarin hij de evolutie van leven op de aarde beschrijft. Zijn theorie was omstreden, omdat deze in contrast stond met het ontstaan van de aarde volgens de leer van de kerk. Toch wordt deze theorie nog steeds gezien als ťťn van de belangrijkste uit de hedendaagse wetenschap. Darwin overleed in 1882 en werd begraven in Engeland.

Wat vinden geleerden van de evolutie
Tegelijkertijd was Alfred Russel Wallace (1823-1913) tot min of meer dezelfde ideeŽn gekomen als Darwin. Wallace was in tegenstelling tot Darwin van het begin af aan een aanhanger van evolutie en sterk beÔnvloed door onder andere Chambers' boek. Net als Darwin kende hij Malthus' werk en paste hij diens idee van een strijd om het bestaan toe op natuurlijke populaties. Ook geloofde hij net als Darwin in een naar alle richtingen vertakkend patroon van evolutie. In 1855 schreef hij, aan de hand van zijn waarnemingen van de verspreiding van soorten in de Indische Archipel en in Zuid-Amerika, dat elke soort ontstond in de nabijheid van een al bestaande verwante soort. In februari 1858 bundelde hij zijn ideeŽn in een essay, dat hij, zonder dat hij van diens ongepubliceerde ideeŽn wist, aan Darwin stuurde. Darwin begreep dat als hij zijn theorie niet zou publiceren, anderen hem voor zouden zijn. De uitkomst van zijn correspondentie met Wallace was dat de twee samen de theorie van natuurlijke selectie in juli 1858 publiceerden. Tegelijkertijd begon Darwin te schrijven aan zijn boek On the Origin of Species, dat in 1859 uit zou komen.

 
shoutbox
Darwin toen hij ouder werd.
Darwin deed in januari 1831 examen. Hij was goed in wis. en nat. en deed het goed in theologie, zodat hij de tiende score had van de 178 geslaagden.]Daarna bleef Darwin tot juni in Cambridge.Op Henslows advies liet hij zich niet direct tot priester wijden. GeÔnspireerd door de boeken van Alexander van Humboldt besloot hij in plaats daarvan met een aantal medestudenten naar Tenerife te reizen om de natuur zelf te onderzoeken.Hij volgde colleges van de geoloog Adam Segdwick. Segdwick was zeer te spreken over Darwin en nam hem in de zomer van 1831 als assistent mee naar Wales om daar gesteentelagen te bekijken.Toen Darwin thuis kwam vond hij een brief van Henslow, die hem wees op Robert FitzRoy, kapitein van de HMS Beagle. FitzRoy zou vier weken later vertrekken voor een onderzoeksreis naar onder andere Zuid-Amerika, waarbij nieuwe kustkaarten vervaardigd dienden te worden, en was nog op zoek naar een natuuronderzoeker die hem op de lange reis gezelschap kon houden, maar ook zelf onderzoek zou kunnen doen onderweg. Aangezien de reis twee jaar zou duren was Darwins vader niet enthousiast over het idee, maar werd door een broer van zijn overleden vrouw overgehaald zijn zoon toestemming te geven voor de reis. De reis van de Beagle duurde uiteindelijk bijna vijf jaar, waarvan Darwin de meeste tijd aan land doorbracht. Hij onderzocht de geologie en natuur van de gebieden waar de Beagle aanlegde en verzendde planten, opgezette dieren en fossielen terug naar Cambridge, samen met beschrijvingen van zijn ontdekkingen. Veel van de door Darwin beschreven soorten waren nieuw en zijn ontdekkingen vestigden zijn naam als natuuronderzoeker. Zijn nauwkeurige en uitgebreide beschrijvingen zouden de basis vormen voor zijn latere werk. Aan de hand van de brieven die hij aan zijn familie schreef zou hij een reisverslag schrijven dat in 1839 gepubliceerd werd onder de titel The Voyage of the Beagle.

Mijn mening over de evolutietheorie
Naar mijn mening is de evolutie waar,omdat als je kijkt naar duizenden jaren geleden,je ziet dat de dieren,planten en ook het klimaat en de mensen van toen zijn veranderd.

 
©2009-2013 Copyright linksstart.nl
Disclaimer


Door Laura en Laura i.s.m darwin-evolutie.linksstart.nl
Er staan 0 links op deze pagina.

monitor server Opmerkingen of Suggesties? Klik hier